Nákup žacího traktoru k sečení fotbalového hřiště

Jihočeský kraj podpořil nákup žacího traktůrku částkou 80 tis. Kč.