Dotace

Klub byl v roce 2017 podpořen ze státního rozpočtu MŠMT z Programu VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech částkou 10 000,- Kč.